In 01966 kreeg Louis Guillaume Le Roy (01924 - 02012 ) van de gemeente Heerenveen de opdracht om een kilometer lange en 20 meter brede strook openbare ruimte in te richten. Dit bleek de aanzet voor de eerste ecokathedraal te zijn, die Le Roy later op een stuk eigen grond in Mildam eigenhandig realiseerde met duizenden vrachten klinkers, trottoirbanden, tegels en restafval van stratenmakers. En het werk gaat door tot op de dag van vandaag. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

In 0218, het jaar de Leeuwarden  / Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was, werd een aantal workshops "Ecokathedraal denken en werken" gehouden om het gedachtegoed van Le Roy verder te verbreiden. Publicist en kunsthistoricus Huub Mous, Oeds Westerhof die vanaf het begin betrokken is geweest bij Culturele Hoofdstad 2018, en kathedralenbouwen Peter Wouda verzorgden met lezingen het ochtendprogramma. Na een gesamenlijke lunch brachten de deelnemers een bezoek aan de ecokathedralen in Heerenveen en Mildam.

Hier een aantal publicaties naar aanleiding van de workshops:

 

"Een ecokathedraal is een gebied waar mens, plant en dier op een gelijkwaardige manier eindeloos samenwerken, zonder plan vooraf en met vrije energie. Het is een plek waar natuur en cultuur samenkomen. De Stichting TIJD pleit er voor om in elke plaats grond vrij te maken van elke planologie en het de bestemming "Ecokathedraal proces" te geven zoals de grond in Mildam dit heeft. Dit noemen wij een symbiotische dubbelstad. In de Le Roy tuin in Heerenveen is sinds 1966 een ecokathedraal proces in gang gezet en in de Groningse wijk Lewenborg is rond diezelfde tijd een Le Roy gebied in ontwikkeling.
 "

 

Lees ook Time Based Architecture: bouwen met TIJD van Piet Volaard en Ecokathedralen: Kern van onze toekomstige stedelijke samenleving  (ook in het Duits)

Also check the English version of this site about the Ecocathedral

 

Ecokathedralen op instagram:

Neem contact met ons op

Stichting TIJD
info@stichtingtijd.nl
Tel: 06-24573020

Mailen of bellen is leuk, langskomen nog leuker! Op woensdagmorgen zijn er vrijwilligers aan het werk in de ecokathedraal aan de Pres. Kennedylaan en Europalaan in Heerenveen. Op dinsdagmiddag zijn er vrijwilligers aan het werk in de ecokathedraal in Mildam. U bent meer dan welkom om kennis te maken!

 

 

De ecokathedralen bezoeken?

Zowel de ecokathedraal in Mildam als de Le Roy tuin in Heerenveen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar geopend. Toegang is gratis, er wordt geen entree geheven.
Wilt u een rondleiding, dan kunt u contact opnemen met ons via mail info@stichtingtijd.nl of telefonisch op 06-24573020

 

 

DONATIES WELKOM!

U kunt de Stichting TIJD financieel steunen door TIJDgenoot / Vriend van de Stichting TIJD te worden. Al vanaf € 10,- per jaar kunt u onze plannen mee helpen realiseren door het invullen van dit online aanmeldformulier. Gewoon even doen!

De Stichting TIJD en #LF2018

Stichting TIJD Ecokathedraal LF2018
Stichting TIJD / Ecokathedraal en #LF2018

De Stichting TIJD was in het kader van Leeuwarden / Fryslân 2018 in dat jaar actief met een aantal evenementen:

  • 9 workshops "Ecokathedraal leven en werken" in Heerenveen en Mildam
  • Een TIJD-symposium op 31 oktober 2018
  • Het Le Roy theater in de Le Roy tuin in Heerenveen-Midden staat in 2018 ter beschikking van (amateur) verenigingen en mensen die op een of andere manier een podium zoeken voor hun talent.

De workshops en het TIJD-symposium zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Heerenveen.

gemeente heerenveen ecokathedraal 100

 

Wilt u op de hoogte blijven van deze activiteiten? Vul dan ook uw naam in op deze website, of stuur een mailtje naar 2018@stichtingtijd.nl

 

facebook_page_plugin